Bent u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat uw financiën zelfstandig te beheren of is er sprake van een uiterst problematische schuldensituatie dan kan De Maas Dienstverlening u als beschermingsbewindvoerder uitkomst bieden.

U, uw partner, één van uw naaste familieleden of de zorginstelling waar u verblijft kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen.

Wij kunnen u helpen!

Meld u nu aan

De Maas Dienstverlening als uw bewindvoerder

Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan De Maas Dienstverlening uw bewindvoerder worden.

Als uw beschermingsbewind is uitgesproken, geeft u uw financiën uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Uiteraard wel in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de betrokkene en aan de rechtbank.

Meer informatie over bewindvoering door De Maas Dienstverlening

De Maas Dienstverlening is als bewindvoerder onder andere werkzaam in de regio’s Spijkenisse, Rotterdam, Dordrecht, Hellevoetsluis, Rozenburg en Vlaardingen. U kunt voor meer informatie terecht op onze website. Naast bewindvoering bieden wij ook andere diensten aan, zoals Budgetcoaching, Budgetbeheer en Ouderenadministratie.

Wij zijn aangesloten bij: