Forse stijging aantal aanvragen schuldhulpverlening

Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is de afgelopen jaren in Utrecht fors toegenomen. In 2011 waren dat er nog 1141, in 2013 1700 en het eerste half jaar van 2014 hebben al 1153 Utrechters een aanvraag voor schuldhulpverlening gedaan. Dat is te lezen in de notitie over stand van zaken nieuwe werkwijze schuldhulpverlening.

Ook de hoogte van de schuld van de Utrechters die een beroep doen op schuldhulpverlening is toegenomen, terwijl het gemiddeld aantal schuldeisers afnam. In 2008 bedroeg de hoogte van de totale schuld gemiddeld 29.900, in 2012 is dit gestegen naar 33.500 terwijl het aantal schuldeisers is gedaald van 15 naar 14.

Het is nog niet bekend hoeveel Utrechtse ondernemers problematische schulden hebben. Dit wordt pas sinds oktober 2013 geregistreerd. Maar het aantal aanvragen stijgt wel.

In 2012 is de schuldhulpverlening op de schop genomen. De klanten kunnen zich voortaan digitaal aanmelden en de individuele intake is vervangen door een workshop schulddienstverlening. Ook wordt er meer samengewerkt met het sociaal werk waarbij de focus ligt op het trainen en coachen van de klant bij het op orde brengen en houden van zijn of haar financiƫle administratie.

Door deze wijzigingen zijn de wachttijden afgenomen en de klanten zijn meer betrokken bij de aanpak van hun schuldenprobleem. Het slagingspercentage is daardoor toegenomen van 40 procent in 2010 naar 75 procent in 2013. Dit komt ook doordat er pas begonnen wordt met een schuldregeling als de situatie voldoende stabiel is en de klant gemotiveerd is om mee te werken.

De nieuwe werkwijze heeft bovendien een kostenbesparing opgeleverd van ruim vier ton. De schuldhulpverlening kostte de gemeente Utrecht in 2013 bijna 4,9 miljoen euro. (deStadUtrecht.nl)

Bron