Problemen bij sociale dienst Rotterdam nog niet opgelost

De problemen bij de sociale dienst in Rotterdam zijn ondanks allerlei beloofde maatregelen nog niet opgelost.

Bijna een derde van de telefoontjes wordt opgenomen, een op de vijf cliënten wordt niet teruggebeld en de termijn voor het aanvragen van uitkeringen wordt in 20 procent van de gevallen overschreden. Dat is de conclusie die gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld donderdag in een rapport trekt. Dit naar aanleiding van een klacht over de aanvraag van een uitkering en toeslagen. Zwanenveld vindt dat er een voorschot moet worden gegeven wanneer de beoordeling van de aanvraag te lang duurt. Dit meldt Binnenlands Bestuur (BB) donderdag.

Naar aanleiding van eerdere klachten in april schreeft Zwaneveld in haar jaarverslag: ‘Het lijkt er op dat de gemeente Rotterdam de grip op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kwijtraakt’.  In augustus trekt ze weer aan de bel: ‘Het is zeker niet verbeterd, het aantal klachten blijft stijgen.’ Ze schrijft een pittige brief aan het college met het verzoek ‘om noodsituaties onder aanvragers van bijstand te voorkomen’.

Directe aanleiding voor de brief is een klacht die de ombudsman ontving van een echtpaar wiens inkomen buiten eigen schuld sterk was gedaald. De afhandeling van de aanvraag voor bijstand duurde bijna een jaar, waardoor de man en de vrouw in grote financiële problemen raakten. ‘Ze werden keer op keer afgescheept, kregen geen antwoord op hun mails en telefoontjes, het ten lange leste toegekende voorschot werd vaker niet dan wel uitgekeerd.’

Zwaneveld schrijft: ‘De spanningen liepen zo hoog op, dat dit tot onbeheerste reacties van de man leidde en vervolgens tot onbehoorlijk en onprofessioneel gedrag van de behandelende ambtenaren.’ Ze doet een beroep op het college van burgemeester en wethouders om grote voorraad niet-afgehandelde aanvragen te bekijken.