Schuldeiser mag niet altijd aanspraak maken op vakantiegeld

Schuldeisers mogen niet altijd beslag leggen op vakantiegeld. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist.

Normaal gesproken geldt alleen een uitzonderling voor het deel van het inkomen dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud.

Op alles wat iemand maandelijks extra aan loon of uitkering krijgt, kan wel beslag gelegd worden. De beslagvrije voet is in de meeste gevallen een bedrag dat neerkomt op 90 procent van de bijstandsnorm.

Als iemands inkomen boven die beslagvrije voet uitkomt door de jaarlijkse betaling van het vakantiegeld, is het beslag niet of alleen deels mogelijk, stelt de Hoge Raad. De instantie ziet vakantiegeld namelijk als een opgebouwd onderdeel van het maandinkomen.

Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het inkomen in de andere maanden wel onder de eerder genoemde grens gebleven zijn.

Over deze kwestie bestond verschil van inzicht. Voor gerechtsdeurwaarders, werkgevers en uitkeringsinstanties was het niet altijd duidelijk hoe zij moesten handelen in dit soort zaken.

De Hoge Raad heeft aan deze onduidelijkheid nu een einde gemaakt.