Vaststellen beslagvrije voet wordt eenvoudiger

Mensen met schulden krijgen meer duidelijkheid over de zogeheten beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen waar een schuldeiser niet aan mag komen, omdat het nodig is om van te leven.

De beslagvrije voet wordt vaak te laag vastgesteld waardoor iemand met grote schulden te weinig overhoudt om in het dagelijks leven rond te komen.

Dat komt vooral doordat het systeem dat het beslagvrije bedrag bepaalt te complex is. Met allerlei gegevens (zorgkosten, huurlasten, toeslagen) moet rekening worden gehouden en dat gaat nogal eens mis.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat dat nu vereenvoudigen. De berekening met alle verschillende factoren wordt vervangen door een vast bedrag, alleen gebaseerd op de leefsituatie van de persoon met schulden.

Dat is niet alleen van belang voor de schuldenaar, maar ook voor de schuldeiser die dan geen overdreven verwachtingen meer hoeft te hebben over de aflosmogelijkheden van de schuldenaar.