Voedselbank

Per 1 januari 2017 heeft Voedselbank Nederland de criteria verruimd om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Door een steeds groter aanbod aan voedsel, is het mogelijk om meer mensen te kunnen bijstaan door wekelijks een pakket aan te bieden.

De voedselbank kijkt bij de aanmelding naar het besteedbaar bedrag (het bedrag hetgeen overblijft na aftrek van vaste lasten, aflossingen etc.). Het normbedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een instantie zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een bewindvoerder en/of een schuldhulpverlener.

Criteria per 1-1-2017

kinderen
alleenstaande (in € per maand)
echtpaar (in € per maand)
0 200 280
1 280 360
2 360 440
3 440 520
4 520 600
5 600 680

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de criteria is te vinden op de websites van de verschillende voedselbanken.

Voedselbank Rotterdam (ook voor Schiedam)

Voedselbank Spijkenisse

Voedselbank Vlaardingen