Belastingdienst kenmerken en codes

Post van de belastingdienst. Niet altijd prettig, maar voor velen ook ingewikkeld.

Alle aanslagen en terugvorderingen van belastingen en toeslagen van de belastingdienst krijgen een kenmerk. Aan de hand van dit kenmerk kan relatief eenvoudig worden achterhaald waar de aanslag of terugvordering betrekking op heeft.

Het begin van het kenmerk is altijd het BSN van de persoon op wie de aanslag betrekking heeft. Vervolgens volgt er een letter met tot slot nog een of meerdere cijfers. Een overzicht van de betekening van deze letter en cijfercombinaties is in dit document terug te vinden.

Betalingskenmerk kwijt of niet meer weten op welke aanslag een betaling betrekking had? Op de website van de belastingdienst is een tool te vinden om dit terug te vinden.