Positief resultaat audit

Jaarlijks worden de leden van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) getoetst door een externe, onafhankelijke accountant. Deze ‘auditor’ doet een steekproef van minimaal 10% van de dossiers en controleert onder andere of de bewindvoerder de zaken op orde heeft en de werkwijze voldoet aan de kwaliteitsverordening van de BPBI én aan het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren van de rechtbank.

De Maas Dienstverlening is trots om te kunnen vermelden dat vorige maand de audit met positief resultaat doorlopen is en wij daarmee dan ook blijven voldoen aan alle gestelde eisen!