Project “Samen Verder”

Sinds halverwege 2015 is op initiatief van het BPBI project “Samen Verder” gestart. Inmiddels is dit project, wat tot doel heeft de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren, in een eindfase beland en zal op 8 juni een convenant met een intentieverklaring tot samenwerking worden getekend door vele partijen.

In de afgelopen twee jaar hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waarin bewindvoerders, gemeenten en de rechtspraak hebben gesproken over de knelpunten én mogelijkheden tot meer en betere samenwerking. Ook De Maas Dienstverlening heeft deelgenomen aan deze gesprekken en hoopt op deze manier bij te hebben gedragen aan de totstandkoming van dit convenant.

“Samen Verder” heeft met verschillende partijen gekeken naar communicatie, werkprocessen en rolverdeling tussen bewindvoerders en gemeenten. Hoewel beide partijen het belang van de cliënt / burger voorop stellen bleek er nog veel verschil in inzicht en onbegrip voor elkaar te bestaan. In de diverse pilots in verschillende gemeenten is de afgelopen maanden een goede start gemaakt om samenwerking op het gebied van onder andere schuldhulpverlening, (verstrekken van) bijzondere bijstand en doorverwijzing tussen diverse ketenpartners beter in te richten.

Meer informatie over het project en de diverse pilots van gemeenten is te vinden op de website van de BPBI.