Schuldenstress

Stapels ongeopende post, te laat verschijnen op die belangrijke afspraak bij de gemeente, een chaotische administratie, slecht slapen en vaak een prikkelbaar humeur. Het is geen uitzondering binnen gezinnen met schulden of financiële problemen. Los van hypotheken heeft bijna een op de vijf huishoudens in Nederland te maken met schulden.

Als dan in eerste instantie de schaamte is overwonnen en de stap naar schuldhulpverlening van de gemeente wordt gemaakt, valt een groot deel van de huishoudens gedurende de aanmeldfase al weer uit het traject omdat de huidige systematiek van schuldhulpverlenen te ingewikkeld blijkt. Waar in het verleden gemeenten de focus legden op ‘zelfredzaamheid’ en veel eigen initiatief van de burger, blijkt nu dat dit niet goed werkt. Mensen zijn simpelweg fysiek niet in staat om onder deze druk op eigen kracht aan de vraag van de schuldhulpverlening te voldoen. Het is wetenschappelijk zelfs aangetoond dat door langdurige stress het IQ enkele punten daalt.

Inmiddels lijkt een kantelpunt te zijn bereikt en ontstaan er tal van initiatieven en pilots vanuit gemeenten, zorgverzekeraars en het Rijk om mensen met schulden op een andere manier te helpen. De focus wordt steeds meer gelegd bij het (in de eerste plaats) ontzorgen van gezinnen met schulden om daarmee de chronische stress te verlichten. Het blijkt dat hierdoor mensen beter in staat zijn juiste keuzes te maken, helderder te denken en beter afspraken na te komen om op die manier een schuldenvrije toekomst tegemoet te gaan.

Het nieuwe inzicht luidt dat ‘zelfredzaamheid’ bij mensen met schulden kan ontbreken. Eigen kracht komt later: eerst mensen op eigen kracht laten komen.

In Rotterdam kunnen mensen met een VGZ Rotterdampakket gratis deelnemen aan een cursus Stresspreventie. Ook CZ heeft een pilot in Den Haag om mensen met schulden te ontzorgen.

Bron: NRC