CAK

CAK: In 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo  geïncasseerd door het CAK € 17,50 per 4 weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Voor de eigen bijdrage WLZ is de vermogensinkomensbijtelling omlaag gegaan van 8% naar 4%. Dat betekent dat een kleiner deel van uw eigen spaargeld meetelt voor uw eigen bijdrage voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld in het verpleeghuis.

De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers bij sportverenigingen.

De huurliberalisatiegrens voor huurtoeslag wordt € 720,42 in 2019. Deze grens bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector. Huur boven deze grens geeft geen recht op huurtoeslag.