Resultaten enquête 2020 zijn bekend….. een 8.4 voor De Maas Dienstverlening

De Maas Dienstverlening (DMD) heeft een enquête gehouden onder 103 van hun ketenpartners. Doel was om te inventariseren wat de ervaringen over de afgelopen Corona-periode zijn nu we vaker op afstand werken en minder face-o-face contact hebben. Daarnaast wilde wij uiteraard graag weten wat de ketenpartners in het algemeen van de dienstverlening van DMD vinden.

Cijfers liegen niet

Ruim 20% van de ketenpartners heeft de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. Zij werken gemiddeld 3 jaar samen met De Maas Dienstverlening en van deze groep heeft 53% inmiddels ervaring met een online of telefonisch kennismakingsgesprek/intake.

Het gemiddelde cijfer dat zij aan deze werkwijze geven is een 8.5 en 63% geeft aan hier in de toekomst graag gebruik van willen te blijven maken. Een belangrijke kanttekening die wij veelvuldig terugkregen is dat voor een aantal cliënten een fysiek bezoek toch wel de voorkeur heeft. Deze cliënten kunnen zelf moeilijk met een computer omgaan of zij hebben meer vertrouwen in de samenwerking als er een persoonlijk bezoek heeft plaatsgevonden.

Met betrekking tot de fysieke bezoeken bij de rechtbank is 95% van mening dat “eenvoudige” onder bewindstellingen beter schriftelijk of via de telefoon afgewikkeld kunnen worden. Wel wordt daarbij opgemerkt dat bijvoorbeeld bij LVB cliënten een zitting wel belangrijk kan zijn met name als het kennismakingsgesprek/intake ook al online of telefonisch heeft plaatsgevonden.

Daarnaast merkte 84% van de ondervraagden een toename van het aantal cliënten die een vorm van inkomensbeheer nodig heeft en 84% vraagt altijd eerst om advies bij de gemeente waarin zij werkzaam zijn.

Cijfers De Maas Dienstverlening

Het algemene cijfer dat aan De Maas Dienstverlening wordt gegeven is een 8.4.  Verder krijgen wij van de geënquêteerde de volgende cijfers:

    • Welk cijfer geeft u de bereikbaarheid van DMD                            8,8
    • Welk cijfer geeft u het kennisniveau van DMD                              8,4
    • Welk cijfer geeft u de omgang met uw cliënten aan DMD             8.3

Verder hebben we veel praktisch tips ontvangen die wij zeker zullen bespreken binnen ons team om zo nodig deze mee te nemen in onze dienstverlening.

Wil je het volledige onderzoek? Stuur dan een email naar directie@demaasdienstverlening.nl