BPBI en VeWeVe per 1-1-2021 samen verder als Horus

Per 1 januari 2021 gaan onze branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders (BPBI) en de branchevereniging voor wettelijke vertegenwoordigers (VeWeVe) samen verder als ‘Horus‘.

Met Horus ontstaat de grootste branchevereniging van wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders. Gezamenlijk vertegenwoordigen de ca. 600 aangesloten organisaties ruim 80.000 cliënten op het gebied van bewindvoering, mentorschap, curatele en inkomensbeheer.

Als lid van ‘Horus’ blijven wij uiteraard voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen én aan de aanvullende eisen vanuit de branchevereniging die worden gesteld aan het werk van een beschermingsbewindvoerder en inkomensbeheerder.

Meer informatie is te vinden op de website van Horus en BPBI.