Schuldhulpverlening en beschermingsbewind

Wanneer een cliënt onder beschermingsbewind staat en er is sprake van problematische schulden, zal de bewindvoerder nagaan op welke manier de schulden het beste opgelost kunnen worden. In veel gevallen is dit via schuldhulpverlening. In principe kan een groot deel van aanmelding en het ... Lees artikel

Wijziging tarief beschermingsbewind 2019

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 november 2018 de wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren gepubliceerd in de Staatscourant. Na een ongewijzigd tarief in in 2016, 2017 en 2018 zullen per 1-1-2019 de tarieven voor beschermingsbewind ... Lees artikel

Willekeur in de schuldhulpverlening

De wetgeving voor schuldhulpverlening biedt zoveel ruimte dat gemeenten en rechters er allemaal verschillend mee omgaan. Op papier is schuldhulpverlening goed geregeld in de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten zijn verplicht om ... Lees artikel

Beslagvrije Voet (BVV)

Per 1 januari 2016 zijn de bedragen van de beslagvrije voet (bvv) gewijzigd. De bvv is het bedrag waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen en is het minimale bedrag wat iemand over moet houden om in het levensonderhoud te voorzien. Het is van belang om bij een beslag goed te controleren ... Lees artikel

Hulp bij schuld wordt te vaak afgewezen

Mensen met schulden krijgen vaak ten onrechte geen hulp van de gemeente. Aanvragen worden vaak op basis van algemene regels afgewezen, hoewel ze individueel beoordeeld zouden moeten worden. Tot dit jaar konden mensen met schulden terecht bij de gemeentelijke Kredietbank. Sinds 1 ... Lees artikel

Schuldeiser mag niet altijd aanspraak maken op vakantiegeld

Schuldeisers mogen niet altijd beslag leggen op vakantiegeld. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist. Normaal gesproken geldt alleen een uitzonderling voor het deel van het inkomen dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud. Op alles wat iemand maandelijks extra aan loon of ... Lees artikel