Diensten

icon_umbrella_large

Beschermingsbewind

Bent u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat uw financiën zelfstandig te beheren of is er sprake van een uiterst problematische schuldensituatie dan kan een beschermingsbewindvoerder uitkomst bieden. U, uw partner, één van uw naaste familieleden of de zorginstelling waar u verblijft kan een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist vervolgens of het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiële belangen gaat behartigen. Een bewindvoerder kan uw partner of een naast familielid zijn. Als u geen partner of naast familielid heeft die voor uw financiële belangen kan of wil zorgen, kan De Maas Dienstverlening uw bewindvoerder worden.

Als uw beschermingsbewind is uitgesproken, geeft u uw financiën uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onder bewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Uiteraard wel in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de betrokkene en aan de rechtbank.

Rechtspraak heeft een animatie gemaakt met meer uitleg over beschermingsbewind.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Budgetcoaching

Wilt u ondersteuning bij het op orde krijgen van uw financiën dan kan een budgetcoach u uitkomst bieden. Een budgetcoach stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het budgetplan biedt houvast en helpt u uw (beginnende) financiële moeilijkheden op te lossen en weer balans te brengen tussen uw inkomsten en uitgaven. Uw doelen worden zo helder en realistisch! De budgetcoach ondersteunt u bij de uitvoering van het budgetplan en stuurt bij indien de persoonlijke situatie daarom vraagt. 

De budgetcoach werkt toe naar een eindsituatie waarin u niet alleen weer helder zicht heeft op uw financiële huishouding maar daar ook zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om kan gaan. De duur van de nazorg van budgetcoach is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

icon_chart_large

icon_wallet_large

Budgetbeheer

Bent u om diverse redenen niet meer in staat om uw financiële zaken zelfstandig te regelen, dan is budgetbeheer de oplossing voor u.

Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) houdt in dat een budgetbeheerder uw financiën gaat beheren. Het is dan de taak van de budgetbeheerder dat hij samen met u gaat vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Deze zal hij dan maandelijks van u gaan overnemen en betalen, zodat u er geen omkijken naar heeft. Ook zal de budgetbeheerder er voor zorgen dat u geen financiële post meer thuis ontvangt. Dit ontzorgt u gelijk in uw privésituatie.

Taken van de budgetbeheerder:

 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van het budgetplan
 • Openen van een beheerrekening
 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Aanschrijven van inkomen en uitgaven
 • Informatie inwinnen bij diverse instanties
 • Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
 • Dossier controle na drie maanden
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking
 • Maandelijkse rapportage

Het doel van budgetbeheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie. 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

Ouderenadminstratie

Er zijn verschillende oorzaken te noemen waarom mensen niet meer in staat zijn de administratie te doen en de financiën te regelen. Het kan ontstaan door ziekte, ouderdom of bijvoorbeeld verlies van een partner.

Als er niemand in de omgeving de juiste hulp kan bieden kan een beroep worden gedaan op de expertise van de medewerkers van De Maas Dienstverlening.

Wij kunnen hulp bieden bij bijvoorbeeld: ordenen van de administratie, internetbankieren, inregelen van de betalingen, jaarlijkse aangifte inkomsten belasting, aanvragen van verschillende voorzieningen, het ondersteunen bij verhuizingen, afwikkelen van nalatenschappen, wegwijs maken in nieuwe wet en regelgeving en/of ondersteunen bij het invullen van formulieren.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.

icon_calculator_large

Wilt u zich direct aanmelden?

Aanmelden