Home Voor verwijzers Wat wij doen Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen als u op dat moment niet in staat bent om uw geldzaken goed te beheren. Het kan u helpen om ernstige schulden op te lossen. 

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten

Als u door ziekte of hoge schulden niet meer zelf uw geldzaken kunt regelen, kan een beschermingsbewindvoerder helpen. U, uw partner, een familielid of de zorginstelling waar u verblijft, kan vragen om een bewindvoerder. De rechter beslist dan of een bewindvoerder uw geldzaken mag regelen.

Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomsten. Hij of zij zorgt bijvoorbeeld dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Ook probeert een beschermingsbewindvoerder te voorkomen dat er nieuwe schulden worden gemaakt. Een beschermingsbewindvoerder regelt dus al uw geldzaken voor u. 

Tijdens het bewind sluiten wij u niet buiten. Wij proberen altijd goed te overleggen met u. We willen ervoor zorgen dat u nog steeds betrokken blijft bij uw geldzaken.

Benieuwd of wij u kunnen helpen?

Doe de check of Bel of mail ons

 

Welke taken verricht De Maas Dienstverlening voor u?

Beheer van uw inkomsten
Ervoor zorgdragen dat de inkomsten waar u recht op heeft daadwerkelijk binnenkomen (waaronder opheffen onrechtmatig beslag op uw inkomen)
Betaling van uw vaste lasten
Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Het verwerken van uw post
Belastingaangifte
Mentorschap

Veelgestelde vragen

Nadat de intake is geweest en al uw gegevens zijn verwerkt, duurt het slechts een aantal werkdagen voordat budgetbeheer gestart kan worden.   

Bij beschermingsbewind duurt het een aantal weken nadat alle formulieren door de rechtbank zijn ontvangen. Dit komt doordat de rechtbank het bewind moet uitspreken. 

Zie ook de pagina: na uw intake.

Als iemand onder bewind wil komen zal De Maas Dienstverlening samen met u het verzoek naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet worden ingeleverd bij de kantonrechter met de juiste documenten. 

Op de website van de Rechtspraak staat meer informatie.

Als u bent aangemeld bij De Maas Dienstverlening wordt u geholpen door een vast team van 3 of 4 personen. Zij zijn uw contactpersonen en gaan uw geldzaken regelen.

De aanmelding begint altijd met het invullen van een intakeformulier. Nadat deze is ingevuld spreken wij graag met u af om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking nemen we samen met u alle documenten nog een keer door en kunnen wij eventuele vragen beantwoorden. 

Het is belangrijk dat u post die u nog thuis krijgt doorstuurt naar ons postadres.

Dat adres is:
De Maas Dienstverlening
Postbus 63
3200 AB Spijkenisse

Een (goede) foto maken mag ook, deze kunt u naar ons mailen.

Heeft u een e-mail gehad die gaat over uw geldzaken, dan is het oo belangrijk om die naar ons door te sturen.

Beschermingsbewind en budgetbeheer lijken erg op elkaar. Wij noemen het daarom allebei dienstverlening. Het verschil is dat beschermingsbewind via de rechtbank loopt. Dit kan goed zijn als u bijvoorbeeld in een erg moeilijke situatie zit. Dan is het fijn als een bewindvoerder meer voor u kan en mag doen dan een budgetbeheerder. Budgetbeheer is juist makkelijker om op te starten of te stoppen omdat dat een afspraak tussen u en ons is. In beide gevallen moeten we goed met elkaar samenwerken.

Wij regelen in principe al uw geldzaken. Denk hierbij aan taken zoals de belastingaangifte, de betaling van vaste lasten, bijstandsaanvragen, toeslagen, contact met instanties, schuldregeling en postbeheer. Het doel van de dienstverlening is om uw geldzaken zo goed mogelijk op orde te houden en om u te helpen met uw doelen.

Dit verschilt per klant. Tijdens een intakegesprek bepalen wij dat samen met u. Het hangt vooral af van uw persoonlijke situatie en uw doelen.

Bij beschermingsbewind wordt er geen vaste einddatum afgesproken. Meestal duurt een traject tussen de 1,5 en 5 jaar. Uiteindelijk beslist de rechtbank hoe lang het bewind nodig is. Bij een bewind dat gestart is vanwege problematische schulden eindigt de maatregel vanzelf na 5 jaar. Als u geen schulden meer heeft dan eindigt het bewind eerder.  Als het bewind op geestelijke of lichamelijke grond is uitgesproken dan is er geen vaste einddatum.

Als u voor budgetbeheer kiest dan maken wij samen met u afspraken over hoe lang de dienst gaat duren.

Bij beschermingsbewind loopt dit via de rechtbank. Als u geen reden meer ziet voor het bewind dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder om dit te bespreken. U kunt ook altijd zelf een schriftelijk verzoek opsturen naar de rechtbank om het bewind te beëindigen. Informatie vindt u hier: Einde bewind

Bij budgetbeheer kunnen wij met elkaar de einddatum bespreken. Dan kiezen we een goed moment uit om te stoppen. Bijvoorbeeld na een afbouwtraject.

  • Als de administratie niet meer te overzien is.
  • Als de (financiële) post niet meer wordt geopend.
  • Als er (grote) betalingsachterstanden zijn ontstaan.
  • Als er hoge schulden zijn.
  • Als er geen overzicht meer is over de financiën.

 Ja,  budgetbeheer kan schriftelijk worden stopgezet met een opzegtermijn van 1 maand. Deze periode hebben wij nodig om uw financiën weer over te dragen aan u.

Beschermingsbewind is een maatregel van de kantonrechter voor mensen die vanwege schulden of door lichamelijke of geestelijke toestand niet zelf hun geldzaken kunnen regelen. Wij voeren beschermingsbewind uit.

De Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is er om schulden op te lossen als overleg met schuldeisers ("minnelijke regeling") niet werkt. Een WSNP-bewindvoerder zorgt ervoor dat de schuldeisers zoveel mogelijk geld krijgen. Wij doen geen WSNP bewindvoering.

Beschermingsbewind en WSNP gaan vaak samen. De beschermingsbewindvoerder handelt primair in het belang van de klant. De WSNP-bewindvoerder moet ook het belang van de schuldeisers goed in de gaten houden.

Wij beginnen met het uitkeren van leefgeld zodra wij uw inkomsten ontvangen op de beheerrekening. 

Dit hangt af van hoe het met uw geldzaken en uw doelen gaat. Wij maken samen afspraken over hoeveel leefgeld u in uw situatie kunt ontvangen.

Elke dag voeren we twee keer betalingen uit. De eerste is aan het einde van de ochtend en de tweede is aan het eind van de middag. Het geld wordt meestal in de eerste ronde gestort. Dit betekent dat uw leefgeld meestal aan het begin van de middag op uw rekening staat. 

Het kan helaas soms voorkomen dat uw leefgeld niet op de verwachte tijd op uw rekening staat. Als dit gebeurt, raden wij u aan eerst in te loggen in uw dossier op onze website. Hier kunt u controleren of er voldoende saldo op uw rekening staat. Als er onvoldoende saldo is, dan is dit hoogstwaarschijnlijk de reden waarom uw leefgeld niet gestort is.

Nee, wij geven geen contant leefgeld. Alle bedragen zullen op de leefgeldrekening worden gestort. U kunt contant geld pinnen bij een pinautomaat.

Als dat binnen uw doelen past proberen wij dit geld over te maken naar uw leefgeldrekening. Als er grote tekorten zijn op uw beheerrekening, kan het voorkomen dat het vakantiegeld of kinderbijslag niet kan worden uitgekeerd. Wij zullen dat altijd met u bespreken.

Nadat de rekeningen door ons zijn aangevraagd krijgt u per post de pinpas, de pincode en een brief met activatie-instructies toegestuurd. Meestal duurt dit ongeveer 1-2 weken. Wij hebben geen invloed op de snelheid waarop de ABN AMRO de aanvraag verwerkt.

Heeft u na 2 weken nog geen bankpas gehad, neem dan contact met ons op.

U kunt met uw ABN AMRO leefgeldrekening meestal gebruik maken van online bankieren via internetbankieren of de ABN AMRO app. Informatie hoe u dit moet activeren vindt u op de website van de bank.

Soms is uw rekening 'gesloten'. U kan dan álleen uw rekening inzien, maar zelf geen betalingen doen. Er zijn verschillende redenen waarom u een gesloten rekening kan hebben. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Onderstaande zaken kunt u zelf regelen met uw leefgeldrekening. Er is een verschil tussen een open en een gesloten leefgeldrekening.

  open gesloten
Internet bankieren ja alleen inzien
ABN AMRO app ja alleen inzien
Geld opnemen via app ja ja
Geld ontvangen ja nee
iDEAL ja nee
Tikkie ja nee
Apple / Google Pay ja ja
Pas vervangen of blokkeren ja ja
Nieuwe pas aanvragen ja ja
Pas deblokkeren na foute pin ja ja

Onderstaande zaken kunt u niet zelf regelen, neem hiervoor contact met ons op.

Automatische incasso's
Periodieke overboekingen inplannen
Betalingen naar het buitenland doen
Nieuwe pas aanvragen
Pas aanpassen naar wereldprofiel
iDIN

Ja, u kan bij de ABN AMRO een rekening voor uw minderjarige kind openen. De rekening van een kind valt niet onder het bewind of budgetbeheer en wij kunnen u hier dus niet bij helpen.

Wilt u een rekening voor uw kind aanvragen, dat is bij een onderbewindstelling iets ingewikkelder. U kan dit namelijk niet online doen. U kan contact opnemen met de ABN AMRO om een afspraak te maken bij een kantoor of via beeldbellen om dit te regelen.

Helaas heeft de ABN AMRO in de zomer van 2023 besloten dat bij een bewindvoerder of budgetbeheerder de pinpas, pincode en activatiebrief alleen nog maar naar ons kantoor gestuurd mogen worden. Wij sturen vervolgens deze post altijd zo snel mogelijk naar uw adres door.

Helaas heeft de ABN AMRO in de zomer van 2023 besloten dat bij een bewindvoerder of budgetbeheerder er geen bankafschriften van de rekeningen meer kunnen worden opgestuurd naar het woonadres van de klant.

U kan online via Onview inzage krijgen in uw betalingen. Heeft u toch liever overzichten per post, dan kunt u ons dit aangeven.

Je kunt ons ook appen voor het maken van een afspraak

Start WhatsApp gesprek